Rośliny uprawne służą do zaspokajania potrzeb gospodarczych człowieka. Rozwijają się na stworzonych i pielęgnowanych przez człowieka obszarach. Udomowiono je ze stanowisk naturalnych.

Obecnie wiele gatunków roślin uprawnych rozprzestrzeniło się na wszystkie kontynenty poza Antarktydą.