Łubin
Łubin

Łubin

Łubin - roślina uprawna z rodziny bobowatych. Zaliczana do roślin pastewnych. Wykorzystywana jest jako zielony nawóz oraz przerabiana na paszę dla zwierząt hodowlanych, a także jako roślina lecznicza.

Łubin dobrze rośnie na glebach lepszej jakości, ale także na piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. Lepiej rozwija się przy wyższych temperaturach powietrza.

W uprawie łubinu nie ma potrzeby stosowania nawozów azotowych, ze względu na jego zdolność przyswajania i wiązania azotu z powietrza.

Łubin stanowi dobrą roślinę przedplonową, dzięki pozostawieniu azotu w glebie. 
 
Odmiany gorzkie zawierają szkodliwe dla ludzi alkaloidy, w słodkich jest ich o wiele mniejsza ilość.
 
Systematyka wg Reveala

Domena - jądrowce
Królestwo - rośliny
Podkrólestwo - naczyniowe
Nadgromada - nasienne
Gromada - okrytonasienne
Klasa - Rosopsida
Rząd - bobowce
Rodzina - bobowate
Rodzaj- łubin