Nawożenie kukurydzy
Nawożenie kukurydzy

Nawożenie kukurydzy

Nawożenie kukurydzy potasem

Odpowiednia ilość potasu zwiększa odporność kukurydzy na złamania i odporność na choroby, także na porażenie zgnilizną.

Kukurydza w terminie od końca czerwca do wyrzucenia wiech powinna przyswoić potas K2O w ilości ok. 240 kg/ha

Przy nawożeniu potasem należy zastosować również magnez.

Nawożenie kukurydzy magnezem

Odpowiednia ilość magnezu, który jest składnikiem chlorofilu, zapewnia prawidłowy i zdrowy rozwój kukurydzy. O jego zawartości świadczy soczysta zieleń rośliny, będąca wynikiem dużej ilości chlorofilu.

Pobieralność magnezu MgO przez kukurydzę wynosi do 70 kg/ha.

Nawożenie kukurydzy azotem

Przy niedoborze azotu zmniejsza się wzrost i rozwój młodych roślin, następuje żółknięcie. Kolby są gorzej wykształcone. Dawkowanie azotu wykonuje się w ilości od 40 kg/ha na glebach lekkich przy dużej zawartości azotu w glebie do 100 kg/ha przy bardzo małej. Na glebach ciężkich i średnich przy bardzo dużym nasyceniu pierwiastka w glebie wystarczy dawka 50 kg/ha, przy bardzo małym 120 kg/ha i więcej.

Nawożenie kukurydzy borem i manganem

Niedobór boru i objawia się niewystarczającym rozwinięciem ziaren w kolbie. Brak manganu zmniejsza plonowanie. Stosowane jest nawożenie dolistne borem i manganem.