Nawożenie rzepaku
Nawożenie rzepaku

Nawożenie rzepaku

Nawożenie rzepaku azotem

Wraz ze zbiorem 1 tony rzepaku pobierany jest azot w ilości ok. 55 kg. Nawożenie azotem ma istotny wpływ na wielkość plonów, przy zwiększaniu dawki do 160 kg/ha plony wzrastają i mają dużo lepszą jakość.

Nawożenie rzepaku potasem

Wraz ze zbiorem 1 tony rzepaku pobierany jest potas K2O w ilości 45 kg.
Stosowanie potasu pozwala na zwiększenie zawartości tłuszczu w nasionach, zwiększa się także odporność na przemarzanie. Przy nawożeniu dawka potasu K2O wynosi ok. 100-160 km/ha.

Nawożenie rzepaku fosforem

Wraz ze zbiorem 1 tony rzepaku pobierany jest potas P2O5 w ilości ok. 28 kg.
Przy nawożeniu dawka fosforu P2o5 wynosi ok. 80-100 km/ha.

Nawożenie rzepaku magnezem

Wraz ze zbiorem 1 tony rzepaku pobierany jest magnez w ilości ok. 6 kg.
Przy nawożeniu magnezem MgO dawka powinna wynosić 35-50 kg/ha.