Nawożenie żyta
Nawożenie żyta

Nawożenie żyta

Podstawowe nawożenie stanowi nawożenie mineralne, ponieważ ma największy wpływ na plonowanie i jakość zboża.

Żyto najmniejsze zapotrzebowanie na składniki w glebie ma w okresie od wschodów do krzewienia się roślin. Następnie w okresie do kłoszenia następuje wzrost pobieralności składników odżywczych z gleby, a w czasie strzelania w źdźbło występuje największa pobieralność.

Nawożenie żyta azotem

Niedobór azotu objawia się gorszym wzrostem rośliny oraz słabym krzewieniem, kłosy są mniejsze i posiadają drobne ziarna.

Nadmiar azotu powoduje zbytnie przerastanie, a także zmniejszenie odporności na niskie temperatury i choroby.

W przypadku niedoboru azotu w glebie stosuje się przed siewem dawkę 15-20 kg/ha. Po siewie, ale jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji stosuje się nawożenie azotem w ilości 50 kg/ha oraz kolejne 50 kg/ha w początkowym okresie strzelania w źdźbło.

Nawożenie żyta fosforem i potasem

Niedobór fosforu powoduje tworzenie się słabszych i mniej odpornych na wyleganie źdźbeł.

Odpowiednia ilość tych składników zapewnia wzrost odporności żyta na choroby oraz niedostatek wody, a także odpowiedni rozwój ziaren zboża.

Nawozy z fosforem i potasem stosuje się przed siewem, mieszając je dokładnie z glebą, np. pod orkę siewną lub kultywator.

Nawożenie żyta magnezem

Magnez jest zabierany wraz z plonem żyta w ilości ok. 10-15 kg/ha MgO. Dzięki stosowaniu magnezu zwiększa się plon.