ReklamaWieś w centrum metropolii Wieś w centrum metropolii 28.02.10 - Rozwój technologiczny ludzkości pozwala na coraz większe...

 
 
 
 

Rośliny uprawne

Pszenica Nawożenie
Nawożenie pszenicy

Nawożenie pszenicy

Nawożenie pszenicy azotem

- pszenica ozima - 60 kg/ha na glebach zasobnych w azot, 120-150 kg/ha na glebach uboższych w azot, w przypadku większej dawki należy ją podzielić na 2 lub więcej części oraz na okresy wegetacji, strzelana w źdźbło i po nim,
- pszenica jara - 50-70 kg/ha na glebach zasobnych w azot, 80-100 kg/ha na glebach uboższych w azot, w przypadku większej dawki należy ją podzielić na 2 lub więcej części oraz na okresy wegetacji, strzelana w źdźbło i po nim.

Nawożenie pszenicy fosforem

- pszenica ozima - 40-80 kg/ha, na glebach ubogich w ten składnik stosuje się dawkę większą, dzieląc ją na dwie części,
- pszenica jara - 50-70 kg/ha

Nawożenie pszenicy potasem

- pszenica ozima - 70-130 kg/ha,
- pszenica jara - 70-120 kg/ha.
-potasem: 70-120 K2O: fosfor i potas można zastosować w nawozach pojedynczych bądź kompleksowych o proporcjach najbardziej zbliżonych do zapotrzebowania na nie. Nawozy potasowe stosuje się w tych samych terminach co fosforowe. Po okopowych stosujemy najwyższą dawkę potasu.

 
 
 
 
 
 
  • Filmy rolnicze

  • Zdjęcia

  • Forum rolnicze

  • Grupy rolnicze

4344

Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
URSUS
Stare traktory