Rzepak wymagania uprawowe
Wymagania uprawowe rzepaku

Wymagania uprawowe rzepaku

Klimat
Rzepak cechuje się zmniejszoną w stosunku do innych roślin uprawnych odpornością na niskie temperatury, która zależy od odpowiedniego rozwoju przed zimą. W niektórych przypadkach może on przetrwać mrozy z temperaturą nawet do -20 st. C, jednak tylko, jeśli nie trwają zbyt długo. Wiosną zmiany temperatury i przymrozki mogą jeszcze bardziej zaszkodzić rzepakowi.

Gleby
Gleby optymalne pod uprawę rzepaku są żyzne, z odpowiednią ilością składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

Ich odczyn nie powinien być mniejszy niż 6, nie mogą być zbytnio wilgotne.

Jeżeli uprawa odbywa się na glebach żytnich dobrych, należy dostarczać wymaganą ilość składników odżywczych, dzięki czemu plony nie będą odbiegały od uzyskanych na glebach żyźniejszych.

Rzepak: Zmianowanie
Przedplonami rzepaku mogą być rośliny motylkowe, wcześnie schodzące, które przyoruje się po pokosie, a także m.in. ziemniaki wczesnych odmian i groch. Można również stosować rośliny zbożowe takie jak jęczmień ozimy i żyto zbierane przed sierpniem, jednak wymagana  jest wtedy obecność obornika.

Rzepak: Zabiegi agrotechniczne
Od razu po zbiorze przedplonu w postaci roślin zbożowych lub strączkowych wykonuje się podorywkę, a następnie bronowanie, które można powtórzyć jeszcze dla odchwaszczenia gleby.

Przed siewem rzepaku wykonuje się orkę siewną. Przed orką siewną można także zastosować nawożenie obornikiem i po zaoraniu wykonać bronowanie, a po ok. 3 tygodniach siew.