Siew jęczmienia
Siew jęczmienia

Siew jęczmienia

Należy zadbać o przygotowanie do siewu nasion o bardzo wysokiej jakości, dzięki temu plony będą wysokie, nawet przez kolejne 2-3 lata.

Jęczmień wysiewa się w miarę możliwości i warunków jak najwcześniej, co powoduje lepszy rozwój i wzrost plonowania ze względu na przedłużony okres wegetacji, a także zmniejszone atakowanie szkodników i chorób w niższych temperaturach. Wczesnym terminem jest polskich warunkach zazwyczaj początek kwietnia. Jeżeli wysiewa się jęczmień w późniejszym czasie, to należy stosować odmiany bardziej odporne na takie opóźnienie.

Dawka jęczmienia przy wysiewie waha się od 120 do 180 kg/ha.
Ziarna wysiewa się w odległości 12-15 cm na głębokość 3 cm.