Zbiór gryki
Zbiór gryki

Zbiór gryki

3 tygodnie przed zbiorem kombajnem wykonuje się desykację. Kombajn powinien ścinać roślinę na wysokości ok. 40 cm, jednak z uwzględnieniem nisko rosnących ziarniaków. Po zbiorze należy dosuszać grykę do 15% wilgotności.